ستاد‌مردمی‌رسیدگی‌به‌امور‌دیه

شعبه‌استان‌آذربایجان‌غربی

  • رسالت ستاد مردمی دیه: رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد که بواسطه عدم کفایت دارایی، قادر به پرداخت جزای نقدی و ضرر و زیان ناشی از جرم نمی باشند، از طریق جذب کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و بازگزداندن این عزیزان به آغوش خانواده

مطالعه اساسنامه

4- اعطای وام

پرداخت وام و آزادسازی مددجو

3- مطالعه پرونده

مطالعه پرونده و انجام اقدامات لازم در خصوص اخذ رضایت شاکی ( درصورت نیاز) و تکمیل و ارسال پرونده برای دریافت وام

2- استعلام

دریافت و تکمیل اطلاعات فردی و خانوادگی و بررسی سوابق مددجو

1- دریافت درخواست

درخواستهای ثبت شده با اولویتهای لحاظ شده مطالعه شده و در روند اجرای اعطای تسهیلات قرار می گیرند

چگونگی و قوانین دریافت وام از ستاد دیه

شرایط اعطای تسهیلات به مدد جویان جرائم غیر عمد:

اطلاعات شماره حسابها و سامانه‌های دریافت کمکهای مردمی

خیرین و نیکوکاران گرانقدر می توانید با استفاده از اطلاعات زیر برحسب علاقه جهت آزادسازی زندانیان نیازمند که بخاطر جرایم غیرعمد از کانون خانواده دور شده اند کمک نمایید

0106570657000

↑ شماره حساب بانک ملی

2222

↑ شماره حساب بانک تجارت

5894631506824861

↑ شماره کارت مجازی

7777044#*780*

↑ پرداخت الکترونیکی

اخبار و مقالات آموزشی

جدیدترین مقالات، اطلاعیه‌ها و اخبار مناسبتی

اطلاعیه‌ها
مقالات‌آموزشی
اخبار‌مناسبتی

گالری تصاویر

تصاویر و عکسهای مناسبتی ستاد دیه شعبه آذربایجان غربی

هم اکنون کمک کنید

شما خیّر ارجمند می‌توانید با انتخاب هریک از بسته‌های زیر گامی بزرگ در جهت آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد بردارید

بسته عمومی

100.000ريال | ده هزار تومان

طرح نیکوکاری

500.000ريال | پنجاه هزار تومان